Old school Swatch Watches
Xin Chào: CCBot/2.0

Share Tool Xoá đóng Dấu ảnh Bằng Text Cho Wap

08/11/2015 - 20:56

cũng đơn giản thôi
- Ảnh Gốc (Có Đóng Dấu + Cái đóng dấu = chữ ấy nhé. còn cái đóng = logo là của mình để giữ bản quyền)Và sau khi dùng toolVào host tạo file deleted.php và dán code sau vào
PHP Code:
<?
$url = $_GET['i']; //code by nhoc96
$kt = getimagesize($url);
$im=imagecreate($kt[0],35);
ImageColorAllocate($im,255,255,255);
$image = ImageCreateFromJpeg($url);
$imagesx = imagesx($image);
$imagesy = imagesy($image);
$imsx = imagesx($im);
$imsy = imagesy($im);
imagecopy($image,$im,($imagesx-$imsx),($imagesy-$imsy),0,0,$imsx,$imsy);
header('Content-type:image/jpeg');
imagejpeg($image);
imagedestroy($image);
?>

lưu lại. muốn dùng thì gọi deleted.php?i=link-anh
xoa-dau-haivl.zip (329B)

HOMEWapMasterShare Code PHP
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm
Từ Khoá Bài Viết

Share Tool Xoá đóng Dấu ảnh Bằng Text Cho Wap hay nhất

,

Share Tool Xoá đóng Dấu ảnh Bằng Text Cho Wap Độc Quyền

,

Xem Thêm Share Tool Xoá đóng Dấu ảnh Bằng Text Cho Wap

Liên Hệ - Hỗ Trợ
roisekhocapp@gmail.com
SMS: 0966.715.749
Bản Quyền WapMaster Trên Xtgem
Coder By: Nhoc96
Thank To: Xtgem.com
Chuyển Qua SmartPhone
doc truyen teen
C-STAT