Old school Swatch Watches
Xin Chào: CCBot/2.0

Cách Loại Bỏ Dấu Tiếng Việt Trong PHP

25/10/2015 - 21:30

Khi bạn cần tìm kiếm không dấu hoặc tạo các URL thân thiện cho website thì việc loại bỏ dấu cho Tiếng Việt khá quan trọng. Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện việc này với ngôn ngữ PHP.

Hướng dẫn
Xây dựng hàm vn_str_filter($str) để loại bỏ dấu tiếng Việt khỏi 1 chuỗi. Khi gọi hàm: vn_str_filter(“Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”) sẽ được kết quả là “Hoang Sa, Truong Sa la cua Viet Nam”.
Ta sử dụng 2 hàm sau:
foreach(): duyệt mảng
preg_replace: tìm và thay thế các âm tiếng Việt từ có dấu thành không dấu.
Ta viết hàm vn_str_filter như sau:
PHP Code
function vn_str_filter ($str){
$unicode = array(
'a'=>'á|à|ả|ã|ạ|ă|ắ|ặ|ằ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ',
'd'=>'đ',
'e'=>'é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|ễ|ệ',
'i'=>'í|ì|ỉ|ĩ|ị',
'o'=>'ó|ò|ỏ|õ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|ỗ|ộ|ơ|ớ|ờ|ở|ỡ|ợ',
'u'=>'ú|ù|ủ|ũ|ụ|ư|ứ|ừ|ử|ữ|ự',
'y'=>'ý|ỳ|ỷ|ỹ|ỵ',
'A'=>'Á|À|Ả|Ã|Ạ|Ă|Ắ|Ặ|Ằ|Ằ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ẩ|Ẫ|Ậ',
'D'=>'Đ',
'E'=>'É|È|Ẻ|Ẽ|Ẹ|Ê|Ế|Ề|Ể|Ễ|Ệ',
'I'=>'Í|Ì|Ỉ|Ĩ|Ị',
'O'=>'Ó|Ò|Ỏ|Õ|Ọ|Ô|Ố|Ồ|Ổ|Ỗ|Ộ|Ơ|Ớ|Ờ|Ở|Ỡ|Ợ',
'U'=>'Ú|Ù|Ủ|Ũ|Ụ|Ư|Ứ|Ừ|Ử|Ữ|Ự',
'Y'=>'Ý|Ỳ|Ỷ|Ỹ|Ỵ',
);
foreach($unicode as $nonUnicode=>$uni){
$str = preg_replace("/($uni)/i", $nonUnicode, $str);
}
return $str;
}


Copy Code Trên:

Khi sử dụng ta gọi:
PHP Code:
PHP Code
echo vn_str_filter('Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam');


HOMEWapMasterShare Code PHP
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm
Từ Khoá Bài Viết

Cách Loại Bỏ Dấu Tiếng Việt Trong PHP hay nhất

,

Cách Loại Bỏ Dấu Tiếng Việt Trong PHP Độc Quyền

,

Xem Thêm Cách Loại Bỏ Dấu Tiếng Việt Trong PHP

Liên Hệ - Hỗ Trợ
roisekhocapp@gmail.com
SMS: 0966.715.749
Bản Quyền WapMaster Trên Xtgem
Coder By: Nhoc96
Thank To: Xtgem.com
Chuyển Qua SmartPhone
doc truyen teen
C-STAT