Xin Chào: CCBot/2.0

[php] Code Giảm Dung Lượng Và Size ảnh Load Cực Nhanh

24/10/2015 - 17:35

lâu rồi không share gì cho anh em sài nay tiện code cho cái web truyện nên share luôn cho anh em dùng :D
tác giả: Ì nú zà sá :troll:
giới thiệu: dạng kiểu có 1 link ảnh mà size nó 1mb chẳng hạn nếu ta dùng thuộc tính width hay height của thẻ <img thì size ảnh của nó vẫn sẽ là 1mb.
code dưới đây sẽ làm size thay đổi theo cỡ ảnh : 1mb -> 10kb chắc vậy :troll:
function size_img($link,$type=1,$w,$h,$s='w'){
if(empty($link))
return false;
if(preg_match("#s|%20|+#is",$link))
return $link;
if($type=='1' && $s=='h') $select="resize_h=".$h;
if($type=='1' && $s=='w') $select="resize_w=".$w;
if($type==1){
$out= 'http://images2-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&no_expand=1&'.$select.'&rewriteMime=image/*&url='.$link.'';
} else {
$out= 'http://images2-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&no_expand=0&resize_w='.$w.'&resize_h='.$h.'&rewriteMime=image/*&url='.$link.'';
}
return $out;
}


Copy Code Trên:

cách dùng:
echo '<img src="'.size_img('link ảnh','kiểu size','chiều rộng','chiều cao','chiều ảnh').'" />';

-link ảnh: ví dụ http://inuwap.mobi/love.jpg
-kiểu size: 1 or 2 (để 1 nếu size theo 1 chiều nhất định ,chiều còn lại sẽ tự đc căn để ảnh k bị méo ; còn nếu để 2 thì ta sẽ tự chọn chiều cao và rộng cho ảnh)
-chiều rộng (width): ví dụ 90 (k có đuôi px kèm đằng sau)
-chiều cao (height): ví dụ 30 (k có đuôi px kèm đằng sau)
-chiều ảnh: chỉ áp dụng khi kiểu size là 1 còn nếu 2 thì bỏ trống.

vd: + khi chọn kiểu size 1
lấy width làm chuẩn:
echo '<img src="'.size_img('http://inuwap.mobi/love.jpg','1','90','','w').'" />';

lấy height làm chuẩn:
echo '<img src="'.size_img('http://inuwap.mobi/love.jpg','1','','30','h').'" />';

Copy Code Trên:


HOMEWapMasterShare Code PHP
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm
Từ Khoá Bài Viết

[php] Code Giảm Dung Lượng Và Size ảnh Load Cực Nhanh hay nhất

,

[php] Code Giảm Dung Lượng Và Size ảnh Load Cực Nhanh Độc Quyền

,

Xem Thêm [php] Code Giảm Dung Lượng Và Size ảnh Load Cực Nhanh

Liên Hệ - Hỗ Trợ
roisekhocapp@gmail.com
SMS: 0966.715.749
Bản Quyền WapMaster Trên Xtgem
Coder By: Nhoc96
Thank To: Xtgem.com
Chuyển Qua SmartPhone
doc truyen teen
C-STAT
Teya Salat