Duck hunt
Xin Chào: CCBot/2.0

Share Code Đủ Số Bài Viết Mới Nhìn Thấy Nội Dung Cho Johncms

20/10/2015 - 23:12

đi loanh quanh bên m2v thấy code này hay hay leeck của m2v về cho anh em.

đầu tiền là demo nè: chỗ khoanh đỏ nhécòn không thì demo trực tiếp tại bài viết này luôn,
thôi bắt đầu nhé. soo/index.php ( đây là áp dụng với mod bang hội nhé, còn forum thì cũng làm tương tự)
bước 1:
[ chưa đủ 100 bài viết sao xem được]
bước 2
tìm đoạn
$text = functions::smileys($text, $res['rights'] ? 1 : 0);


Copy Code Trên:


thêm đoạn này vào dưới đoạn vừa tìm được
if($datauser['postforum'] < 100) {
$text = preg_replace('#\[anndm2v\](.*?)\[/anndm2v\]#si', '<div class="rmenu"><b>Nội dung ẩn</b>
Bạn phải có ít nhất 100 bài viết này mới được xem nội dung ẩn</div>', $text);
} else {
$text = preg_replace('#\[anndm2v\](.*?)\[/anndm2v\]#si', '', $text);
}


Copy Code Trên:

tìm tiếp

$text = functions::smileys($text, $res['rights'] ? 1 : 0);

Copy Code Trên:


thêm vào sau nó đoạn này
if($datauser['postforum'] < 100) {
$text = preg_replace('#\[anndm2v\](.*?)\[/anndm2v\]#si', '<div class="rmenu"><b>Nội dung ẩn</b>
Bạn phải có ít nhất 100 bài viết này mới được xem nội dung ẩn</div>', $text);
} else {
$text = preg_replace('#\[anndm2v\](.*?)\[/anndm2v\]#si', '', $text);
}


Copy Code Trên:chú ý đoạn này
if($datauser['postforum'] < 100) {

Copy Code Trên:

thay số 100 bằng só bài viết bạn muốn nhé.
Chúc thành công!
p/s: các bạn có thể tùy biến cho số like hoặc gì gì đó ok.
ai coppi thì ghi nguồn giúp m2v.me
nguồn: leeck bên m2v

HOMEWapMasterJohnCMS
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm
Từ Khoá Bài Viết

Share Code Đủ Số Bài Viết Mới Nhìn Thấy Nội Dung Cho Johncms hay nhất

,

Share Code Đủ Số Bài Viết Mới Nhìn Thấy Nội Dung Cho Johncms Độc Quyền

,

Xem Thêm Share Code Đủ Số Bài Viết Mới Nhìn Thấy Nội Dung Cho Johncms

Liên Hệ - Hỗ Trợ
roisekhocapp@gmail.com
SMS: 0966.715.749
Bản Quyền WapMaster Trên Xtgem
Coder By: Nhoc96
Thank To: Xtgem.com
Chuyển Qua SmartPhone
doc truyen teen
C-STAT