Xin Chào: CCBot/2.0

[Share] Code Và Hướng Dẫn Mod Icon Trước Nick Cho Forum JohnCMS

09/11/2015 - 10:46

Thấy @Neos share mà không viết rõ hướng dẫn có vài ae không hiểu và làm khôg đc, nay mình xin hướng dẫn ae chi tiết nhé :D

Demo ảnh:Đính kèm 3 file đó và img-shopvip.zip, data-shopvip.sql, code-shopvip.zip

Đầu tiên tạo thư mục shopvip up code-shopvip.zip và giải nén. Và edit dạng tiền xu cho khớp với forum bạn.

Tiếp tục tải img-shopvip.zip về up lên và giải nén vào thư mục img.

Vào phpmyadmin thêm, hoặc up data-shopvip.sql bên dưới
ALTER TABLE `users` ADD `danhhieu_2` int(2) NOT NULL default 0;


Tiếp theo vào incfiles/func.php tìm đoạn
PHP Code:
$out .= ''.$sn.' '.$font.'' . $user['name'] . '

thêm đoạn code này bên trên
PHP Code:
if($user['danhhieu_2'] == 4) {$out .= '<img src="/img/kcx.jpg" alt=""/>';}
if($user['danhhieu_2'] == 5) {$out .= '<img src="/img/kcv.jpg" alt=""/>';}
if($user['danhhieu_2'] == 6) {$out .= '<img src="/img/crazy.gif" alt=""/>';}
if($user['danhhieu_2'] == 7) {$out .= '<img src="/img/titon.gif" alt=""/>';}
if($user['danhhieu_2'] == 8) {$out .= '<img src="/img/mem.gif" alt=""/>';}
if($user['danhhieu_2'] == 9) {$out .= '<img src="/img/lua.jpg" alt=""/>';}
if($user['danhhieu_2'] == 10) {$out .= '<img src="/img/Vip.png" alt=""/>';}
if($user['danhhieu_2'] == 11) {$out .= '<img src="/img/Pro.png" alt=""/>';}
if($user['danhhieu_2'] == 12) {$out .= '<img src="/img/Vl.png" alt=""/>';}
if($user['danhhieu_2'] == 13) {$out .= '<img src="/img/Badao.png" alt=""/>';}
if($user['danhhieu_2'] == 14) {$out .= '<img src="/img/Team.png" alt=""/>';}


Vậy là xong rùi chạy domain/shopvip và test thui :))
img-shopvip.zip (10KB)
data-shopvip.zip (228B)
code-shopvip.zip (13.23KB)

HOMEWapMasterJohnCMS
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm
Từ Khoá Bài Viết

[Share] Code Và Hướng Dẫn Mod Icon Trước Nick Cho Forum JohnCMS hay nhất

,

[Share] Code Và Hướng Dẫn Mod Icon Trước Nick Cho Forum JohnCMS Độc Quyền

,

Xem Thêm [Share] Code Và Hướng Dẫn Mod Icon Trước Nick Cho Forum JohnCMS

Liên Hệ - Hỗ Trợ
roisekhocapp@gmail.com
SMS: 0966.715.749
Bản Quyền WapMaster Trên Xtgem
Coder By: Nhoc96
Thank To: Xtgem.com
Chuyển Qua SmartPhone
doc truyen teen
C-STAT
Old school Easter eggs.