Duck hunt
Xin Chào: CCBot/2.0

[Xtscrip] Một Số Thứ Cơ Bản Cho Người Mới Bắt đầu Phần 2

20/10/2015 - 06:57

1, tạo, gọi, xóa và set giá trị cho
Cookie là một đoạn văn bản ghi thông tin được tạo ra và lưu trên trình duyệt của máy người dùng mật khẩu hay tên đăng nhập mà nó có thể lưu bất kỳ dữ liệu gì mà website đó đã được cài đặt sẵn.

Để tạo và gọi 1 cookie mới ta dùng code
PHP Code:
var $bien = call cookie::get $name=Tên cookie;$default=giá trị mặc định


Vidụ:
PHP Code:
<!--parser:xtscript-->
# tạo cookie mới với tên là 'tet' và gán nó cho biến '$bien' thực ra tên gì cũng đc miễn nó ko trùng nhau và giá trị mặc định của nó là '0' nếu bây giờ ta print nó ra thì kết quả sẽ bằng '0' bạn có thể đặt nó ở bất kỳ đâu bất kỳ file nào trong wap #
var $bien = call cookie::get $name=tet;$default=0
<!--/parser:xtscript-->


* set giá trị cho cookie

Để set giá trị cho cookie ta dùng code
PHP Code:
call cookie::set $name=tên cookie;$val=biến chứa giá trị muốn set cho cookie;$expire=thời gian hết hạn của cookie này tính bằng giây;


Vidụ:
PHP Code:
<!--parser:xtscript-->
# set giá trị cho cookie 'tet' giá trị của cookie này là '10' thời gian hết hạn 3000s, bây giờ cookie này đã có giá trị bằng 10 thay vì '0' như lúc đâu vì ta đã set giá trị cho nó lúc này ta print '$bien' kết quả sẽ bằng '10' #
call cookie::set $name=tet; $val=10; $expire=3000;
<!--/parser:xtscript-->


Xóa cookie

Để xóa giá trị của 1cookie ta dùng code sau
PHP Code:
call cookie::delete $name=tên cookie muốn xóa;


Vidụ:

PHP Code:
<--/parser:xtscript-->
# ở đây mình sẽ xóa giá trị của cookie 'tet' ở trên, và bây giờ giá trị của nó sẽ quay về '0' như lúc đầu #
call cookie::delete $name=tet;
<!--/parser:xtscript-->


2, if và các điều kiện
If (so sánh nếu)
dùng để so sánh các điều kiện và in ra kết quả phù hợp
Cú pháp
PHP Code:
if (điều kiện)
print (in ra nếu điều kiện được thỏa mãn)
endif (kết thúc só sánh)

các cách so sánh trong if
> lớn hơn
< nhỏ hơn
== bằng nhau
!= không bằng (khác)
>= lớn hơn hoặc bằng
<= nhỏ hơn hoặc bằng
Vidụ:
PHP Code:
<!--parser:xtscript-->
var $b1 = 1
var $b2 = 2
# so sánh nếu b1 nhỏ hơn b2, ở đây b1 = 1 và b2 = 2 nên sẽ in ra kết quả là đúng rồi#
if $b1 < $b2
print đúng rồi
endif
<!--/parser:xtscript-->

elseif và else so sánh nhiều điều kiện, nếu.. còn.. nếu
Cú pháp
if... (sét điều kiên 1)
print... (In ra nếu điều kiện 1đúng)
elseif... (sét điều kiện 2, nếu điều kiện 1 không đúng thì sét đến điều kiện 2)
print ..(in ra nếu điều kiện 2 đúng)
else (sét điều kiệ 1 và 2, nếu cả điều kiện 1 và 2 ko đúng)
print (in ra)
endif (kết thúc so sánh)

Vidụ:
PHP Code:
<!--parser:xtscript-->
var $b1 = 1
var $b2 = 2
var $b3 = 3
# so sánh nếu b1 = 1 #
if $b1 == 1
# thì sẽ in ra màn hình đúng rồi #
print đúng rồi
# nếu điều kiện 1 ko đúng sẽ sét đến điều kiện 2 này #
# nếu b2 bằng 3 #
elseif $b2 == 3
# thì sẽ in ra sai rồi vì nó bằng 2 chứ ko bằng 3 #
print sai rồi
# nếu cả 2 điều kiện trên ko đúng #
else
#Thì in ra#
print cả 2 đều sai hoặc đều đúng v.v
# kết thúc so sánh #
endif
<!--/parser:xtscript-->


if and (điều kiện nếu.. và, hai điều kiện đúng hoặc sai)

Vídụ;
PHP Code:
<!--parser:xtscript-->
var $b1 = 1
var $b2 = 2
# so sánh nếu b1 = 1 và b2 > b1,sẽ in ra kết quả là đúng rồi, nếu sai thì in ra sai rồi #
if $b1 == 1 and $b2 > $b1
print đúng rồi
else
print sai rồi
endif
<!--/parser:xtscript-->


If or (điều kiện nếu hoặc)
Vidụ:
PHP Code:
<!--parser:xtscript-->
var $b1 = 1
var $b5 = 5
# so sánh nếu b1 nhỏ hơn b5 hoặc b5 > b1 thì in ra đúng rồi và ngược lại sẽ in ra sai rồi #
if $b1 < $b5 or $b5 > $b1
print đúng rồi
else
print sai rồi
endif
<!--/parser:xtscript-->


If not or (điều kiện nếu không hoặc)

Vídụ:

PHP Code:
<!--parser:xtscript-->
var $b1 = 1
var $b3 = 3
# so sánh nếu b1 ko lớn hơn b3 hoặc b3 > b1 thì in ra đúng rồi #
if not $b1 > $b3 or $b3 > $b1
print đúng rồi
endif
<!--/parser:xtscript-->


If not or not (điều kiện nếu không hoặc không)

Vidu:
PHP Code:
<!--parser:xtscript-->
var $b1 = 10
var $b2 = 20
# so sánh nếu b1 ko bằng 10 hoặc b2 ko bằng 20 sẽ in ra kết quả là đúng rồi #
if not $b1 == 1 or not $b2 == 2
print đúng rồi
endif
<!--/parser:xtscript-->


3, vòng lặp, tạo và dừng vòng lặp

Vòng lặp là để lặp lại một cái gì đó nhiều lần, và nó thường đi kèm với điều kiện để vòng lặp dừng lại

Cú pháp
@tênvònglặp (bắt đầu vòng lặp)
code...
if.. (điều kiện để dừng vòng lặp)
goto @tênvònglặp (dừng vòng lặp)
endif (kết thúc điền kiện)

Vidụ:
PHP Code:
<!--parser:xtscript-->
# set giá trị cho biến num bằng 1, tạo vòng lặp mới tên là 'batdau' so sánh nếu num nhỏ hơn hoặc bằng 10 thì in ra biến 'num' và gán giá trị cho biến 'num' bằng num+1 là mỗi lần vòng lặp sẽ lặp lại từ 1 đến 10 thì dừng lại, mỗi lần lặp lại sẽ cộng lên 1đơn vị, dừng vòng lặp, kết thúc so sánh #
var $num = 1
@batdau
if $num <= 10
print $num
var $num = ($num+1)
goto @loop_start
endif
<!--/parser:xtscript-->

Kết quả in ra: 12345678910

4, return dừng chạy code

Cú phát
code 1
return
code 2

Code này có tác dụng là cho những code ta đặt bên dưới nó sẽ ko chạy nữa

Vidụ:

PHP Code:
<!--parser:xtscript-->
print hehe
return
print haha
<!--/parser:xtscript-->

Trong code trên code print haha sẽ ko chạy vì nó đc đặt dưới return
Kết quả:
hehe

Thank ae đã ghé đọc :kaka:

HOMEWapMasterShare Code Xtgem
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm
Từ Khoá Bài Viết

[Xtscrip] Một Số Thứ Cơ Bản Cho Người Mới Bắt đầu Phần 2 hay nhất

,

[Xtscrip] Một Số Thứ Cơ Bản Cho Người Mới Bắt đầu Phần 2 Độc Quyền

,

Xem Thêm [Xtscrip] Một Số Thứ Cơ Bản Cho Người Mới Bắt đầu Phần 2

Liên Hệ - Hỗ Trợ
roisekhocapp@gmail.com
SMS: 0966.715.749
Bản Quyền WapMaster Trên Xtgem
Coder By: Nhoc96
Thank To: Xtgem.com
Chuyển Qua SmartPhone
doc truyen teen
C-STAT