pacman, rainbows, and roller s
Xin Chào: CCBot/2.0

Tăng Giảm Cỡ Chữ Lưu Bằng Xtscipt

12/11/2015 - 10:56

code chỉ cần dán vào là hoạt động ngay, bạn có thể chia xtscript trên làm 2 phần. 1 để dán vào headtags giúp trình duyệt đọc tốt hơn và phần còn lại dán vào nơi hiển thị. ( chú ý chỗ # ghi chú)
PHP Code:
<!--parser:xtscript-->
Get size
if $size
# 25920 là số giây lưu tương ứng khoảng 3 ngày
call cookie::set $name=size; $val=$size; $expire=25920;$force_current=1;
Endif
# mặc định cỡ chữ là 12
var $size= call cookie::get $name=size;$default=12
Var $font = <div class="tab" id="size"><div class="td30"> cỡ chữ: $size</div><div class="td20"><form action="#size" method="post"><details><summary>($size+2)</summary><input type="number" name="size" value="($size+2)" /></details><input type="submit" value="Tăng" /></form></div><div class="td20"><form action="#size" method="post"><details><summary>($size-2)</summary><input type="number" name="size" value="($size-2)" /></details><input type="submit" value="Gỉam" /></form></div><div class="td30">
If $size==12
Var $in = $font</div></div>
Else
Var $in = $font<form method="post"><input type="hidden" name="size" value="12" /><input type="submit" value="mặc định" /></form></div></div>
Endif
Var $su=px
Print <style>body{font-size:$size$su!important}.tab{display:table;width:100%;margin:0 0 3px;vertical-align:middle}.td20,.td30,.td40{display:table-cell;vertical-align:middle}.td20{width:20%}.td30{width:30%}.td40{width:40%}input[type=number]{width:30%}</style>$in
<!--/parser:xtscript-->

Khung Copy Cho S40
Sao chép/Sửa:

nguồn: kusdinks

HOMEWapMasterCode Xtgem
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm
Từ Khoá Bài Viết

Tăng Giảm Cỡ Chữ Lưu Bằng Xtscipt hay nhất

,

Tăng Giảm Cỡ Chữ Lưu Bằng Xtscipt Độc Quyền

,

Xem Thêm Tăng Giảm Cỡ Chữ Lưu Bằng Xtscipt

Liên Hệ - Hỗ Trợ
roisekhocapp@gmail.com
SMS: 0966.715.749
Bản Quyền WapMaster Trên Xtgem
Coder By: Nhoc96
Thank To: Xtgem.com
Chuyển Qua SmartPhone
doc truyen teen
C-STAT