Old school Swatch Watches
Xin Chào: CCBot/2.0

Share Mod Mua Mem Vip Theo Thời Gian Cho JohnCMS

14/10/2015 - 17:35

- Chức năng đầu tiên và duy nhất là uptop không cần đăng bài up trong topic chỉ cần nhấn button là tự khắc lên cái này đơn giản !
Đầu tiên up vip.php lên user hay accont gì đó
Chú ý : Sửa font chữ nhé !
Và balans thay bằng tiền của bạn
Thêm vào data :
PHP Code:
ALTER TABLE `users` ADD `timevip` INT( 11 ) NOT NULL;

Nếu lỗi bạn tự thêm cốt nhé ! để int 11 tên là timevip


Tiếp tục forum/index.php
gán code up top sau vào chỗ thích hợp
echo '<div class="news">';
$dr = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `forum` WHERE `type`='t' AND `id`='{$_GET['id']}'"));
if (($datauser['timevip'] - time()) > 0 && $dr['user_id'] == $datauser['id']) {
if (($datauser['timetopic'] + 180) < time()) {
echo '<form method="post"><input type="submit" value="Up Top" name="upbai"/></form>';
}
if(isset($_POST['upbai'])){
if (($datauser['timetopic'] + 180) > time()) {
echo 'Hãy chờ 3 phút sau up top tiêp nhé';
} else {
mysql_query("UPDATE `forum` SET
`time` = '" . time() . "'
WHERE `id` = '{$_GET['id']}'
");
mysql_query("UPDATE `users` SET
`timetopic` = '" . time() . "'
WHERE `id` = '{$user_id}'
");
}
}
}

Chú ý : timetopic ở bước 3 thêm cốt vào data hoặc bạn có thể thay thế bằng cốt gốc lastpost

nếu không thì thêm vào data :
PHP Code:
ALTER TABLE `users` ADD `timetopic` INT( 11 ) NOT NULL

Nếu lỗi bạn tự thêm cốt nhé ! để int 11 tên là timetopic

180 : là giây tính lần up top !
60 giây = 1 phút


Chúc các bạn thành công !
Nguồn : AeVui ( Tưởng )
vip.zip (945B)

HOMEWapMasterJohnCMS
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm
Từ Khoá Bài Viết

Share Mod Mua Mem Vip Theo Thời Gian Cho JohnCMS hay nhất

,

Share Mod Mua Mem Vip Theo Thời Gian Cho JohnCMS Độc Quyền

,

Xem Thêm Share Mod Mua Mem Vip Theo Thời Gian Cho JohnCMS

Liên Hệ - Hỗ Trợ
roisekhocapp@gmail.com
SMS: 0966.715.749
Bản Quyền WapMaster Trên Xtgem
Coder By: Nhoc96
Thank To: Xtgem.com
Chuyển Qua SmartPhone
doc truyen teen
C-STAT