XtGem Forum catalog
Xin Chào: CCBot/2.0

Share Code Mod Bổ Sung Bài Viết Cho JohnCMS

14/10/2015 - 17:39

Chắc hẳn các bạn đã gặp vấn đề này khi post bài trên điện thoại. Textbox của điện thoại quá ít không thể post Chap chuyên dài. Thì mod này sẽ giúp bổ sung bài viết. Sẽ rất tiện đấy!

Đâu tiên file mở forum/includes/say.php tìm:
Mã (code):
if (isset($_SESSION['fsort_id']) && $_SESSION['fsort_id'] == $id) {
unset($_SESSION['fsort_id']);
unset($_SESSION['fsort_users']);
}
// Добавляем сообщение в базу
mysql_query("INSERT INTO `forum` SET
`refid` = '$id',
`type` = 'm' ,
`time` = '" . time() . "',
`user_id` = '$user_id',
`from` = '$login',
`ip` = '" . core:ip . "',
`ip_via_proxy` = '" . core:ip_via_proxy . "',
`soft` = '" . mysql_real_escape_string($agn1) . "',
`text` = '" . mysql_real_escape_string($msg) . "'
");
$fadd = mysql_insert_id();Thay thành:
Mã (code):
if (isset($_SESSION['fsort_id']) && $_SESSION['fsort_id'] == $id) {
unset($_SESSION['fsort_id']);
unset($_SESSION['fsort_users']);
}
// Добавляем сообщение в базу
$check = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM `forum` WHERE `refid`= '$id' ORDER BY `time` DESC LIMIT 1"));
if($check['user_id'] == $user_id) {
$retext = $check['text'];
$retext .= " ---Bài bổ sung--- ";
$retext .= mysql_real_escape_string($msg);
mysql_query("UPDATE `forum` SET `time`='$realtime', `text`='$retext' WHERE `id`='".$check["id"]."'");
$fadd = $check['id'];
} else {
mysql_query("INSERT INTO `forum` SET
`refid` = '$id',
`type` = 'm' ,
`time` = '" . time() . "',
`user_id` = '$user_id',
`from` = '$login',
`ip` = '" . core:ip . "',
`ip_via_proxy` = '" . core:ip_via_proxy . "',
`soft` = '" . mysql_real_escape_string($agn1) . "',
`text` = '" . mysql_real_escape_string($msg) . "'
");
$fadd = mysql_insert_id();
}


Vậy là oke

HOMEWapMasterJohnCMS
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm
Từ Khoá Bài Viết

Share Code Mod Bổ Sung Bài Viết Cho JohnCMS hay nhất

,

Share Code Mod Bổ Sung Bài Viết Cho JohnCMS Độc Quyền

,

Xem Thêm Share Code Mod Bổ Sung Bài Viết Cho JohnCMS

Liên Hệ - Hỗ Trợ
roisekhocapp@gmail.com
SMS: 0966.715.749
Bản Quyền WapMaster Trên Xtgem
Coder By: Nhoc96
Thank To: Xtgem.com
Chuyển Qua SmartPhone
doc truyen teen
C-STAT